Χορηγοί

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους του χορηγούς μας για την στήριξη

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Media supporters

Supporters

Ινστιτούτο Καταναλωτών 12νήσου