Παρτίδες

1ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13 , Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

2ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

3ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 7, Ανοικτό κάτω 9, Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 7, Κορίτσια Κάτω 9, Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

4ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 7, Ανοικτό κάτω 9, Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 7, Κορίτσια Κάτω 9, Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

5ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 7, Ανοικτό κάτω 9, Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 7, Κορίτσια Κάτω 9, Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

6ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 7, Ανοικτό κάτω 9, Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 7, Κορίτσια Κάτω 9, Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

7ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 7, Ανοικτό κάτω 9, Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 7, Κορίτσια Κάτω 9, Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

8ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17

9ος Γύρος

Ανοικτό κάτω 11 , Ανοικτό κάτω 13 , Ανοικτό κάτω 15 , Ανοικτό κάτω 17

Κορίτσια Κάτω 11, Κορίτσια Κάτω 13, Κορίτσια Κάτω 15 , Κορίτσια Κάτω 17